Podjetje: Center za socialno delo Celje

Naslov: Opekarniška cesta 15 B, 3000 CELJE

PRIPRAVI, ORGANIZIRA IN VODI INDIVIDUALNE, SKUPNOSTNE TER DOPOLNILNE PROGRAME. IZVAJA SOCIALNO PREVENTIVO. SPODBUJA RAZVOJ NOVIH PROGRAMOV IN ORGANIZIRA STROKOVNO PODPORO IZVAJALCEM V MREŽI. POVEZUJE SISTEM IZVAJALCEV NA LOKALNI RAVNI IN USMERJA UPORABNIKE V USTREZNE PROGRAME. VODI EVIDENCE, ZBIRKE PODATKOV, DOKUMENTACIJO, PRIPRAVLJA POROČILA.SPREMLJA ZAKONODAJO S SVOJEGA DELOVNEGA PODROČJA.IZVAJA DRUGE NALOGE PO NAVODILIH DIREKTORJA ALI POMOČNIKA DIREKTORJA