Podjetje: UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO

Naslov: Večna pot 113 , 1000 LJUBLJANA

SPLOŠNI OPIS:
OPRAVLJANJE DELA NA OŽJIH STROKOVNIH PODROČJIH V REFERATU FAKULTETE,
OPRAVLJANJE TEHNIČNO ADMINISTRATIVNIH DEL (PRIPRAVA POROČIL, ZAPISOV, FOTOKOPIRANJE),
SPEMLJANJE IN IZVAJANJE ENOSTAVNEJŠIH POSTOPKOV POVEZANIH S PODROČJEM DELA,
VODENJE RAZNIH KARTOTEK, EVIDENC IN POSLOVANJA,
PRIPRAVA, UREJANJE, KNJIŽENJE ALI VZDRŽEVANJE RAZNIH GRADIV IN DOKUMENTACIJE,
ARHIVIRANJE DOKUMENTACIJE,
OBVEŠČANJE IN INFORMIRANJE,
OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG, KI VSEBINSKO SODIJO V ŠIRŠE PODROČJE DELOVNEGA MESTA IN NALOG PO NALOGU VODJE.

PODROBNEJŠI OPIS:

SPREJEM ŠTUDENTOV IN OSTALIH OBISKOVALCEV, ORGANIZACIJA SESTANKOV, REZERVACIJA SEJNIH SOB, NAROČANJE PISARNIŠKEGA MATERIALA IPD.,
SKRBNIŠTVO NAD EVIDENCO IN PREVZEMOM POŠTE,
OPRAVLJANJE TEMELJNIH NALOG UPRAVLJANJA DOKUMENTARNEGA GRADIVA,
VODENJE EVIDENC ZA POTREBE ŠTUDENTSKEGA REFERATA,
ADMINISTRATIVNA PODPORA PRODEKANU ZA PEDAGOŠKO DEJAVNOST,
OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG, KI VSEBINSKO SODIJO V ŠIRŠE STROKOVNO PODROČJE DELOVNEGA MESTA IN TAJNIŠTVA VODSTVA.