Podjetje: KMETIJSKA ZADRUGA METLIKA Z.O.O.

Naslov: Cesta XV. brigade 2 , 8330 METLIKA

SODELOVANJE PRI ORGANIZIRANJU IN RAZVOJU INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE POSTAVITEV IN UPRAVLJANJE RAČUNALNIŠKIH OMREŽIJ NAMEŠČANJE IN VZDRŽEVANJE STREŽNIKOV IN DELOVNIH POSTAJ VARNOSTNO KOPIRANJE PODATKOV ADMINISTRACIJA STREŽNIŠKIH SISTEMOV IN ADMINISTRACIJA SISTEMOV ELEKTRONSKE POŠTE, NAMIZNIH OPERACIJSKIH SISTEMOV, INFORMACIJSKIH SISTEMOV IN SPECIALNIH APLIKACIJ SISTEMSKA ADMINISTRACIJA TER VZDRŽEVANJE AKTIVNEGA DELA OMREŽJA ADMINISTRACIJA PODATKOVNIH BAZ VZDRŽEVANJE PROG. OPREME PREPOZNAVANJE TRENUTNIH IN DOLGOROČNIH POTREB IT SEKTORJA S KONZULTACIJO NA VSEH NIVOJIH O TRENUTNEM DELU IN SPREJEMU ODLOČITEV O IZBOLJŠAVAH ANALIZIRANJE ORGANIZACIJSKIH POTREB IN RAZVOJ TEHNIČNIH APLIKACIJ ZA ZADOVOLJITEV TEH POTREB SODELOVANJE PRI OPTIMIZIRANJU STROŠKOV Z ISKANJEM NOVIH PROJEKTOV IN NAJBOLJŠIH REŠITEV POSLUŠANJE POTREB STRANK IN DOBAVITELJEV IN IMPLEMENTACIJA IT PRODUKTOV SKLADNO Z NJIHOVIMI ZAHTEVAMI SODELUJE PRI PRIPRAVI IN VODENJU IT PROCEDUR IN PLANIRANJU IZBOLJŠAV POSTAVITEV PRIORITET NA SISTEMSKEM RAZVOJU, VZDRŽEVANJU IN OPERATIVI.