Podjetje: GRM NOVO MESTO – CENTER BIOTEHNIKE IN TURIZMA

Naslov: SEVNO 13, 8000 NOVO MESTO

VKLJUČEVANJE NOVIH TEHNOLOGIJ V KUHARSTVO, RAZVOJ NOVIH JEDI, RAZVOJ – PREDELAVA SUROVIN ZA KUHANJE, RAZVOJ IZMENJAVE DIJAKOV, ŠTUDENTOV IN UČITELJEV NA MEDDRŽAVNI RAVNI, …