Podjetje: SIJ METAL RAVNE podjetje za proizvodnjo plemenitih jekel d.o.o.

Naslov: Koroška cesta 14 , 2390 RAVNE NA KOROŠKEM

VODENJE, USMERJANE IN ORGANIZACIJA DELA,
PRIPRAVA PLANOV DELA,
PRIPRAVA POSTOPKOV PREVENTIVNEGA VZDRŽEVANJA,
PRIPRAVA STROKOVNIH PREDLOGOV ZA IZVEDBO POPRAVIL,
VODENJE EVIDENC VZDRŽEVALNIH POSEGOV,
SODELOVANJE Z VODJI OSTALIH OE,
SODELOVANJE IN VODENJE STROKOVNIH TIMOV,
VODENJE PRI POSODOBITVI IN VZDRŽEVANJU OSNOVNIH SREDSTEV,
SODELOVANJE PRI IZDELAVI INVESTICIJSKIH IN TEHNIČNIH PROJEKTIH,
UGOTAVLJANJE IN PLANIRANJE POTREB REZERVNIH DELOV IN POTROŠNEGA MATERIALA,
REDNO INFORMIRANJE ZAPOSLENIH,
DEŽURANJE NA DOMU,
SODELOVANJE PRI KADROVANJU.