Podjetje: RDEČI KRIŽ SLOVENIJE – OBMOČNO ZDRUŽENJE KOPER – Croce rossa della Slovenia – associazione territoriale di Capodistria

Naslov: Gramšijev trg 1 , 6000 KOPER – CAPODISTRIA

STROKOVNO DELO V PROGRAMU NASTANITVENE PODPORE ZA RANLJIVE OSEBE – SPREJEM, NASTANITEV, ODPUST, INDIVIDUALNO NAČRTOVANJE. SOCIALNO IN DRUŽB
ENO VKLJUČEVANJE UPORABNIKOV, POVEZOVANJE S STROKOVNIMI SLUŽBAMI, NAČRTOVANJE IN POROČANJE, PRIPRAVA POROČIL, SODELOVANJE V PROCESIH EVALVACIJE IN SUPERVIZIJE, SKRB ZA PRIDOBIVANJE SREDSTEV, PREDSTAVLJANJE DELA IN PROGRAMA LOKALNIM STROKOVNIM SLUŽBAM, BELEŽENJE IN VODENJE DOKUMENTACIJE O DELU, TERENSKO DELO IN KRIZNE INTERVENCIJE.