Podjetje: CPK, D.D., DRUŽBA ZA VZDRŽEVANJE CEST, GRADBENIŠTVO IN DRUGE POSLOVNE STORITVE

Naslov: ULICA 15.MAJA 14 , 6000 KOPER – CAPODISTRIA

IZVAJANJE VZDRŽEVALNIH, GRADBENIH IN ZEMELJSKIH DEL Z DELOVNIMI STROJI, TEKOČE VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE STROJEV, PLUŽENJE SNEGA, KOŠNJA, REDNO OBVEŠČANJE NADREJENEGA O OKVARAH NA STROJU IN O UGOTOVLJENIH NEPRAVILNOSTIH TER OSTALE NALOGE.