Podjetje: KAMNOLOM VERD PODJETJE ZA PROIZVODNJO KAMNITIH AGREGATOV, D.O.O.

Naslov: Verd 145 , 1360 VRHNIKA

SAMOSTOJNO OPRAVLJA DELA PRI NAKLADANJU MATERIALA NA KAMION, VODI KNJIGO STROJA, OPRAVLJA MANJŠA POPRAVILA STROJA IN SODELUJE PRI VEČJIH OPRAVILIH, SODELUJE PRI VEČJIH POPRAVILIH SEPARACIJE, OPRAVLJA DRUGA OBČASNA DELA V OKVIRU RAZPOREDA DELOVNEGA ČASA PO NALOGU NADREJENIH