Podjetje: VODNOGOSPODARSKO PODJETJE d.d.

Naslov: ULICA MIRKA VADNOVA 5 , 4000 KRANJ

PREVZEM IN PREGLED DELOVNE DOKUMENTACIJE,PRIPRAVA STROJA ZA DELO,VODENJE EVIDENCE O OBRATOVANJU STROJA IN SPREMLJANJE VELJAVNOSTI TEHNIČNE DOKUMENTACIJE, ….