Podjetje: MKERŠMANC DRUŽBA ZA GOSTINSTVO, TRŽENJE IN STORITVE D.O.O.

Naslov: Ljubljanska cesta 29 , 1360 VRHNIKA

STROJNIK TGM, OPRAVLJANJE DEL Z DELOVNIMI STROJI NA GRADBIŠČIH