Podjetje: SNAGA, družba za ravnanje z odpadki in druge komunalne storitve, d.o.o.

Naslov: Nasipna ulica 64 , 2000 MARIBOR

PODROČJE DELA OBDELAVA ODPADKOV: UPRAVLJANJE STROJA ZA PREKLADANJE ODPADKOV, UPRAVLJANJE DRUGIH DELOVNIH STROJEV IN VOZIL ZA MANIPULACIJO ODPADKOV OZ. STROJEV GRADBENE MEHANIZACIJE, IZVAJA VZDRŽEVALNA DELA NA DELOVNIH STROJIH OZ. NAPRAVAH IN OPREMI (ČIŠČENJE, MAZANJE, DOLIVANJE IN MENJAVA OLJA, DOLIVANJE GORIVA, IPD.), IZVAJANJE AKTIVNOSTI UPRAVLJANJA IN VZDRŽEVANJA VOZILA OZ. DELOVNEGA STROJA IN OPREME, SODELOVANJE PRI POPRAVLJANJE MEHANIZMOV IN STROJNIH DELOV (UGOTAVLJANJE OKVAR, PREIZKUŠANJE DELOVANJA), NAČRTUJE, IZVAJA TER NADZIRA LASTNO DELO TER DELO KOMUNALNEGA DELAVCA ALI DELAVCA, V KOLIKOR DELA V MANJŠI SKUPINI, EVIDENTIRANJE OPRAVLJENEGA DELA, UPOŠTEVA IN IZVAJA ZAHTEVE VARNOSTI PRI DELU IN V PROMETU, DRUGA DELA IN NALOGE V SKLADU Z DELOKROGOM, PLANOM IN NAVODILI NADREJENEGA.