Podjetje: KOP Brežice, gradbeno podjetje, d.d.

Naslov: Cesta prvih borcev 9 , 8250 BREŽICE

-UPRAVLJANJE TEŽKE MEHANIZACIJE
-SKRB ZA VZDRŽEVANJE STROJA – DA JE OPRANA, PODMAZANA IN TEHNIČNO PRIMERNA
-OSKRBOVANJE STROJA Z GORIVOM IN POTROŠNIM MATERIALOM, ODSTRANJEVANJE MANJŠIH OKVAR NA VOZILU IN JAVLJANJE VEČJIH OKVAR ZA TO PRISTOJNIM OSEBAM
-PRAVILEN IN TOČEN OBRAČUN STROJNIH UR
-VODENJE OSEBNE KONTROLNE KNJIGE STROJNIKOV
-KONTROLA ŠKODE IN PRAVOČASNO JAVLJANJE PRISTOJNIM OSEBAM O NASTALI ŠKODI
-SKRB ZA PRAVILNO IZPOLNJEVANJE POTRDIL IN PRAVOČASNO PREDAJO DOKUMENTACIJE PRISTOJNIM OSEBAM
-OPRAVLJANJE DRUGIH DEL IN NALOG PO POSEBNI ZADOLŽITVI NEPOSREDNO NADREJENEGA