Podjetje: KOMUNALA RADGONA, JAVNO PODJETJE D.O.O.

Naslov: Partizanska cesta 13 , 9250 GORNJA RADGONA

priprava vozila za vožnjo s pregledom o tehnični brezhibnosti, upravljanje specialnega komunalnega vozila, traktorja, cistern za fekalije in vodo itd