Podjetje: JAVNO PODJETJE EDŠ – EKOLOŠKA DRUŽBA, D.O.O. ŠENTJERNEJ

Naslov: Trubarjeva cesta 5 , 8310 ŠENTJERNEJ

-VODENJE IN KONTROLIRANJE STROJEV ZA IZKOPAVANJE, KOMPRIMIRANJE IN RAVNANJE PODLAG PRI ZEMELJSKIH IN VZDRŽEVALNIH DELIH -VODENJE IN KONTROLIRANJE TRANSPORTNIH VOZIL -IZVAJANJE SERVISOV IN DRUGA POTREBNA VZDRŽEVALNA DELA NA STROJIH IN NAPRAVAH -IZPOLNJEVANJE IN DOSTAVLJANJE PREVOZNIH LISTIN OZ. DELOVNIH NALOGOV, -VODENJE KOLIČINSKE PORABE GORIV -VZDRŽEVALNA DELA NA JAVNI KOMUNALNI INFRASTRUKTURI -VODENJE DELOVNE DOKUMENTACIJE -IZVAJANJE ZIMSKO LETNEGA VZDRŽEVANJA CEST -DELO S PRIKLJUČKI KOŠNJA, POSIPAVANJE, PLUŽENJE, TRANSPORT -OSNOVNA SERVISNA IN VZDRŽEVALNA DELA VOZIL, STROJEV IN NAPRAV -LAHKO TUDI : NADZOR DELA ZNOTRAJ DELOVNE SKUPINE, NADZOR NAD PORABO MATERIALA IN ZADOLŽITVIJO DELAVCEV ZA POSAMEZNA DELOVNA ORODJA IN STROJE, -OPRAVLJANJE DEL PO NALOGU DIREKTORJA, DRUGA DELA IN NALOGE PO NAVODILU NADREJENIH, KI USTREZAJO ZAHTEVANI IZOBRAZBI, ZNANJU IN IZKUŠNJAM ZAPOSLENEGA IN/ALI DELOVNEM MESTU V SKLADU Z OCENO TVEGANJA.