Podjetje: Plastik SI, proizvodnja plastičnih izdelkov, d.o.o.

Naslov: Kolodvorska cesta 9 , 5213 KANAL

IZVAJANJE PREDPISANIH NASTAVITEV ORODIJ, STROJEV IN NAPRAV, PREVERJANJE ZMOGLJIVOSTI PROCESOV, DNEVNO NATAVLJANJE OZIROMA KALIBRACIJA STROJEV IN NAPRAV IN UKREPANJE OB UGOTOVLJENIH ODSTOPANJIH, SODELOVANJE PRI MENJAVI ORODIJ, SPROTNO ODPRAVLJANJE VSEH MOTENJ V DELOVNEM PROCESU, IZVAJANJE PREVENTIVNIH IN KURATIVNIH POSEGOV NA ORODJIH, STROJIH IN NAPRAVAH, SKRB ZA UREJENOST IN ČISTOČO STROJEV, SKRB ZA VARNO IN ZANESLJIVO DELOVANJE DELOVNIH SREDSTEV, SODELOVANJE Z OSTALIMI SLUŽBAMI PRI RACIONALIZACIJI PROCESOV S CILJEM OPTIMIZACIJE PROIZVODNJE.