Podjetje: O-PROJEKT, GRADBENO PROJEKTIRANJE IN INŽENIRING D.O.O., KOČEVJE

Naslov: TRG SVETEGA JERNEJA 4, 1330 KOČEVJE

STROJNIK NA NAKLADAČU V KAMNOLOMU