Podjetje: SIJ ACRONI podjetje za proizvodnjo jekla in jeklenih izdelkov d.o.o.

Naslov: Cesta Borisa Kidriča 44 , 4270 JESENICE

OPIS DEL IN NALOG:
-POMOČ PRI STROJNEM RAZREZU PLOČEVINE,
-NADZOROVANJE KVALITETE VSTOPNEGA IN IZSTOPNEGA MATERIALA,
-SORTIRANJE IN PAKIRANJE PLOČEVINE,
-DRUGA POMOŽNA DELA V PROIZVODNJI,
-IZVAJANJE NAJENOSTAVNEJŠIH VZDRŽEVALNIH DEL,
-IZVAJANJE KONTROLE IZHODNIH IZDELKOV,
-SODELOVANJE PRI IZVAJANJU SISTEMOV KAKOVOSTI ISO 9001, VAROVANJA OKOLJA ISO 14001 TER VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU OHSAS 18001,
-SODELOVANJE PRI ZAGOTAVLJANJU VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU V OKVIRU OCENE TVEGANJA,
-SODELOVANJE PRI REALIZACIJI SISTEMA KORISTNIH PREDLOGOV IN IZBOLJŠAV,
-SODELOVANJE PRI REALIZACIJI SISTEMA VODENJA S CILJI,
-OPRAVLJANJE DRUGIH Z IZVAJANJEM IN V OKVIRU GLAVNIH NALOG POVEZANIH NALOG, PO NAVODILU NADREJENEGA.