Podjetje: CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO MATEVŽA LANGUSA, RADOVLJICA

Naslov: Cesta na Jezerca 17 , 4240 RADOVLJICA

DNEVNO IN GENERALNO ČIŠČENJE PROSTOROV IN INVENTARJEV, ODNAŠANJE SMETI, PREZRAČEVANJE TER RAZKUŽEVANJE PROSTOROV IN OPREME PO POTREBI, SKRB ZA UREJENOST IN ČISTOČO OKOLICE ZGRADB, SKRB ZA HIGIENSKI MATERIAL IN UREJENOST TOALETNIH PROSTOROV TER RACIONALNO UPORABO ČISTIL IN PRIPOMOČKOV TER ODDAJA SPISKA PORABLJENIH ČISTIL, TRANSPORT HRANE, RAZDELJEVANJE, POMIVANJE POSODE, ČIŠČENJE V SKLADU S PREDPISI HIGIENE, VODENJE EVIDENC, JAVLJANJE OKVAR VZDRŽEVALCU, IZVAJANJE TEMELJITEGA ČIŠČENJA PO VZDRŽEVALNIH DELIH, OBČASNA DELA V PRALNICI, DRUGA DELA IN NALOGE PO NAVODILIH NADREJENEGA V SKLADU Z VIZIJO CUDV RADOVLJICA IN LETNIM DELOVNIM NAČRTOM.