Podjetje: DOM DR. JANKA BENEDIKA RADOVLJICA

Naslov: ŠERCERJEVA ULICA 35, 4240 RADOVLJICA

TRANSFER OBROKOV NA ODDELEK, RAZDELJEVANJE OBROKOV POD NADZOROM NEGOVALNEGA TIMA IN POBIRANJE POSODE, TRANSFER KOŠEV IN PERILA MED ODDELKI IN PRALNICO, DOKUMENTIRANJE VSEH OPRAVLJENIH STORITEV, ČIŠČENJE, VZDRŽEVANJE IN UREJANJE SOBE STANOVALCEV, TER PREZRAČEVANJE PROSTOROV, MENJAVA POSTELJNEGA PERILA OB PRAZNI POSTELJI STANOVALCEV, VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE ORTOPEDSKIH PRIPOMOČKOV IN DRUGIH PRIPOMOČKOV ZA ZDRAVSTVENO NEGO IN OSKRBO, PRAVILNO SHRANJEVANJE IN ODVOZ VSEH VRST ODPADKOV, POMOČ PRI ČIŠČENJU UPRAVNIH, POSLOVNIH IN SKUPNIH PROSTOROV TER OPREME, IZVAJANJE UKREPOV ZA PREPREČEVANJE PRENOSA BOLNIŠNIČNIH OKUŽB, POMOČ PRI TRANSFERJU ZDRAVSTVENEGA IN OSKRBNEGA MATERIALA, JAVLJANJE OKVAR NA INSTALACIJAH, OSNOVNIH SREDSTVIH IN INVENTARJU, SODELOVANJE IN POMOČ SODELAVCEM, STANOVALCEM IN STROKOVNIM SLUŽBAM.