Podjetje: Socialnovarstveni zavod Taber

Naslov: Šmartno 70 , 4207 CERKLJE NA GORENJSKEM

-ORGANIZIRANJE, USKLAJEVANJE PRIPRAVE IN VZDRŽEVANJA BIVALNIH PROSTOROV TER PERILA, STANOVALCEV IN UPORABNIKOV STORITEV, –
ČIŠČENJE IN DEZINFICIRANJE OŽJEGA IN ŠIRŠEGA STANOVALČEVEGA OKOLJA, OPREME IN TEHNIČNIH PRIPOMOČKOV ZA NEGO IN OSKRBO, –
VZDRŽEVANJE STANOVALČEVEGA IN DOMSKEGA PERILA, –
PRIPRAVA RAZKUŽIL IN RAZKUŽEVANJE, –
SKRB ZA SPROTNO ODSTRANJEVANJE VSEH ODPADKOV, –
POBIRANJE UMAZANE POSODE IN TRANSPORT V KUHINJO, –
ODVOZ PERILA V PRALNICO, –
UREJANJE STANOVALČEVEGA LEŽIŠČA – POSTILJANJE, PRESTILJANJE, MENJAVANJE POSAMEZNIH DELOV POSTELJNINE, –
VZDRŽEVANJE OKRASNEGA GRMIČEVJA, ZELENJA IN ROŽ V PROSTORIH DOMA IN OKROG DOMA, –
ČIŠČENJE UPRAVNIH PROSTOROV, –
SKRB ZA REDNO VZDRŽEVANJE PRIPOMOČKOV ZA ČIŠČENJE IN RAZKUŽEVANJE, –
DNEVNO IN GENERALNO ČIŠČENJE UPRAVNIH, SKUPNIH IN SANITARNIH PROSTOROV, AVLE, DVIGAL, HODNIKOV, –
UREJANJE OKOLICE VHODA V ZAVOD IN OKOLICE PRI KONTEJNERJIH,
-DNEVNO IN GENERALNO ČIŠČENJE STEKLENIH POVRŠIN, OPREME V UPRAVNIH IN OSTALIH SKUPNIH PROSTORIH, –
JAVLJANJE OKVAR VZDRŽEVALCU, –
IZVAJANJE DEL IN NALOG V SKLADU Z DELOVNIM NAČRTOM,
-OPRAVLJANJE DRUGIH DEL PO NALOGU NADREJENEGA.