Podjetje: DOM STAREJŠIH OBČANOV FUŽINE

Naslov: NOVE FUŽINE 40, 1000 LJUBLJANA

POMOČ PRI VZDRŽEVANJU OSEBNE HIGIENE STANOVALCEV, POMOČ STANOVALCEM PRI OBLAČENJU, SLAČENJU IN OBUVANJU, POMOČ STANOVALCEM PRI NAMEŠČANJU NA/IZ INVALIDSKEGA VOZIČKA, PREVOZ IN SPREMLJANJE STANOVALCEV NA TERAPIJE IN PREGLEDE, PREVZEM, TRANSPORT IN POSTREŽBA HRANE TER POMOČ PRI HRANJENJU, PREVZEM, TRANSPORT IN ODDAJA DOMSKEGA IN OSEBNEGA PERILA, LOČEVANJE, ODNAŠANJE SMETI IN RAZNE EMBALAŽE IZ BIVALNIH ENOT NA ODREJENO MESTO, ČIŠČENJE OŽJEGA IN ŠIRŠEGA STANOVALČEVEGA OKOLJA IN OPREME TER ČAJNIH KUHINJ V BIVALNIH ENOTAH, DAJANJE ZAVES IZ DNEVNIH PROSTOROV V BIVALNIH ENOTAH TER IZ SOB STANOVALCEV V PRANJE IN NAMEŠČANJE, NEGOVANJE IN ZALIVANJE OKRASNEGA ZELENJA V BIVALNIH ENOTAH, OBČASNO ALI V ČASU ODSOTNOSTI ČISTILKE ČIŠČENJE PROSTOROV V JAVNEM DELU IN KLETI, OPRAVLJANJE DRUGIH DEL IN NALOG GLEDE NA POTREBE DELOVNEGA PROCESA, PO NAVODILIH IN ODREDBI NEPOSREDNEGA VODJE