Podjetje: BOLNIŠNICA SEŽANA

Naslov: Cankarjeva ulica 4 , 6210 SEŽANA

ZBIRANJE IN SORTIRANJE UMAZANEGA POSTELJNEGA IN OSTALEGA PERILA, PRIPRAVA LE-TEGA ZA ODDAJO NA PRANJE IN NOTRANJI TRANSPORT UMAZANEGA POSTELJNEGA IN OSTALEGA PERILA DO SKLADIŠČA UMAZANEGA PERILA, DNEVNO IN GENERALNO ČIŠČENJE TER POSPRAVLJANJE BOLNIŠKIH SOB, AMBULANT, SANITARIJ, DEŽURNIH SOB, HODNIKOV IN OSTALIH PROSTOROV, DODELJENIH V ČIŠČENJE, NAMEŠČANJE MILA, TOALETNEGA PAPIRJA TER NAMEŠČANJE IN MENJAVANJE OSTALIH HIGIENSKIH POTREBŠČIN IN PRIPOMOČKOV V SANITARIJAH, NAMEŠČANJE RAZKUŽILA V BOLNIŠKE SOBE IN PO HODNIKIH, NAMEŠČANJE PAPIRNATIH BRISAČ IN DRUGIH PRIPOMOČKOV V BOLNIŠKE SOBE, VODENJE RAZNIH EVIDENC GLEDE ČIŠČENJA, IZVAJANJA UKREPOV NA PODROČJU PREPREČEVANJA IN OBVLADOVANJA BOLNIŠNIČNIH OKUŽB V SKLADU S STANDARDI, ZAHTEVAMI HACCP SISTEMA IN V SKLADU S PREJETIMI NAVODILI, DNEVNO ZBIRANJE IN EMBALIRANJE INFEKTIVNIH ODPADKOV Z BOLNIŠNIČNEGA ODDELKA TER NOTRANJI TRANSPORT ZBRANIH INFEKTIVNIH ODPADKOV IZ BOLNIŠNIČNEGA ODDELKA V SKLADIŠČE INFEKTIVNIH ODPADKOV.