Podjetje: CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO ČRNA NA KOROŠKEM

Naslov: CENTER 144 , 2393 ČRNA NA KOROŠKEM

– ORGANIZIRANJE SVOJEGA DELA V SKLADU Z NAČRTOM ČIŠČENJA V DOLOČENEM ČASOVNEM OKVIRU,
– UPOŠTEVANJE TEHNOLOŠKIH LISTOV,
– ZAHTEVNO DNEVNO IN GENERALNO ČIŠČENJE PROSTOROV IN OPREME,
– SKRB ZA LOČEVANJE ODPADKOV,
– ČIŠČENJE IN UREJANJE OKOLICE,
– ROČNO ČIŠČENJE PROSTOROV, DEZINFICIRANJE, STROJNO ČIŠČENJE,
– PREVZEMANJE IN SHRANJEVANJE MATERIALA,
– RACIONALNA PORABA ČISTIL, ZAŠČITNIH SREDSTEV IN PRIPOMOČKOV ZA ČIŠČENJE,
– VZDRŽEVANJE DELOVNIH SREDSTEV,
– UPORABLJANJE ČISTILNIH SREDSTEV IN OPREME V SKLADU S PREVENTIVO ZDRAVJA IN HIGIENE LJUDI TER SKRB ZA VAROVANJE OKOLJA IN USTREZNO VARNOST OBJEKTA,
– JAVLJANJE OKVAR VZDRŽEVALCU,
– SODELOVANJE Z ZDRAVSTVENO-NEGOVALNIM OSEBJEM PRI OSKRBI IN NEGI UPORABNIKOV,
– SERVIRANJE HRANE UPORABNIKOM,
– UPORABA ČISTILNIH SREDSTEV IN OPREME V SKLADU S PREVENTIVO ZDRAVJA IN HIGIENE LJUDI TER SKRB ZA VAROVANJE OKOLJA IN USTREZNE VARNOSTI OBJEKTA IN
– IZVAJANJE DEL IN NALOG V SKLADU Z DELOVNIM PLANOM, PO NAVODILU NADREJENEGA.