Podjetje: DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA BEŽIGRAD

Naslov: KOMANOVA ULICA 1, 1000 LJUBLJANA

SPODBUJANJE IN LAIČNA POMOČ UPORABNIKOM PRI OSNOVNIH ŽIVLJENSKIH OPRAVILIH, KI OBSEGA: OSEBNO HIGIENA IN UREJANJE, OBLAČENJE IN SLAČENJE, PREHRANJEVANJE IN PITJE (ČE NIMA TEŽAV S POŽIRANJEM), POČITEK IN SPANJE, POMOČ PRI GIBANJU, PREMIKANJU V PROSTORU, ORIENTACIJI (TRANSPORT), UREJANJE IN HIGIENSKO VZDRŽEVANJE POSTELJE TER UREJANJE IN ČIŠČENJE NEPOSREDNEGA BIVALNEGA OKOLJA IN TOALETNIH PROSTOROV UPORABNIKOV, UREJANJE IN ČIŠČENJE PROSTOROV IN OPREME NA ODDELKU (SOBE IN TOALETNI PROSTORI UPORABNIKOV, SKUPNI PROSTORI, HODNIKI, PRIPOMOČKI ZA HRANJENJE), GENERALNO ČIŠČENJE SOB, OPAZOVANJE UPORABNIKOVEGA POČUTJA IN POROČANJE ODGOVORNI OSEBI, NAMEŠČANJE HIGIENSKIH PRIPOMOČKOV, TRANSPORT, PORCIONIRANJE IN SERVIRANJE HRANE, SKRB ZA ČISTO PERILO (ZBIRANJE, TRANSPORT, PREVZEMANJE, SORTIRANJE), SPROTNO ODSTRANJEVANJE, SORTIRANJE IN TRANSPORT ODPADKOV TER ZRAČENJE PROSTOROV, VZDRŽEVANJE PRIPOMOČKOV ZA ČIŠČENJE IN PROSTOROV ZA SHRANJEVANJE, VODENJE EVIDENC OPRAVLJENEGA DELA, DRUGE NALOGE PO NAVODILU NADREJENEGA