Podjetje: DOM UPOKOJENCEV CENTER TABOR – POLJANE

Naslov: TABOR 10, 1000 LJUBLJANA

ČIŠČENJE IN UREJANJE STANOVALČEVE POSTELJE OKOLICE/SOBE.
PRIPRAVA, MENJAVA IN SORTIRANJE PERILA.
DOSTAVA OBLAČIL, PERILA IN DRUGEGA MATERIALA V SOBE.
ODVAŽANJE UMAZANEGA PERILA V PRALNICO.
DOSTAVA HRANE IN PIJAČE V SOBE.
POMOČ PRI KOPANJU (PO POTREBI).
POMOČ PRI OSKRBI IN NEGI STANOVALCA.
VZDRŽEVANJE OPREME IN PRIPOMOČKOV (ČIŠČENJE, RAZKUŽEVANJE).
NATANČNO POROČANJE O STANJU STANOVALCEV (VODENJE USTREZNIH EVIDENC / PO POTREBI).
OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG S SVOJEGA DELOVNEGA PODROČJA, KI JIH NAROČI NADREJENI.