Podjetje: KOVA družba za izvajanje kompletnega varstva pri delu, d.o.o., Celje

Naslov: Opekarniška cesta 15 D, 3000 CELJE

MERITVE EMISIJE SNOVI V ZRAK, MERITVE HRUPA V OKOLJU. EKOLOŠKE MERITVE NA DELOVNIH MESTIH (MIKROKLIMA, OSVETLITEV, KEMIJSKE ŠKODLJIVOSTI, PREZRAČEVANJE, HRUP, VIBRACIJE), IZDELAVA POROČIL O MERITVAH