Podjetje: OZG; OZG, OE ZD Jesenice

Naslov: Cesta maršala Tita 78 , 4270 JESENICE

DELO V AMBULANTI DRUŽINSKE MEDICINE V ZD JESENICE IN DISLOCIRANIH ENOTAH (KRANJSKA GORA). IZVAJANJE POKLICNIH AKTIVNOSTI IN KOMPETENC V OKVIRU STROKE ZDRAVSTVENE NEGE.