Podjetje: SPLOŠNA BOLNIŠNICA SLOVENJ GRADEC

Naslov: GOSPOSVETSKA CESTA 1 , 2380 SLOVENJ GRADEC

ZDRAVSTVENA NEGA POSAMEZNIKA V RAZLIČNIH STANJIH ZDRAVJA IN BOLEZNI TER V RAZLIČNIH ŽIVLJENJSKIH OBDOBJIH PRIPRAVA PACIENTA IN SODELOVANJE PRI ZDRAVNIŠKEM PREGLEDU IN DIAGNOSTIČNO TERAPEVTSKIH POSEGIH PRIPRAVA IN IZVEDBA ZAHTEVNEJŠIH DIAGNOSTIČNIH IN TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV V SPECIALISTIČNI AMBULANTI UREJANJE ZDRAVSTVENE DOKUMENTACIJE, DAJANJE ZDRAVSTVENO NEGOVALNIH NAVODIL, SODELOVANJE PRI USPOSABLJANJU NOVO ZAPOSLENIH IN DIJAKOV STROKOVNO IN KAKOVOSTNO OPRAVLJENE NALOGE V OKVIRU STROKOVNE IZOBRAZBE V. STOPNJE RACIONALNA IN STANDARDIZIRANA UPORABA DELOVNIH IN ZAŠČITNIH SREDSTEV, APARATUR TER MATERIALNA ODGOVORNOST ZA DELOVNA SREDSTVA ODGOVORNOST ZA VARNOST BOLNIKOV.