Podjetje: ZDRAVSTVENI DOM MURSKA SOBOTA

Naslov: GRAJSKA ULICA 24 , 9000 MURSKA SOBOTA

POMOČ PRI OSKRBI B/V MED PREVOZOM OZ. PRED PRIČETKOM PREVOZA; SPREMLJANJE IN POMOČ PRI TRANSPORTU VAROVANCEV; TRIAŽA BOLNIKOV OB PRIHODU V SNMP V OKVIRU STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI; SKRB ZA MEDICINSKO TEHNIČNE NAPRAVE IN OPREMO V REŠEVALNEM VOZILU, TER NJIHOVO ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE; PREJEMANJE TELEFONSKIH KLICEV ZA PREVOZE, HIŠNE OBISKE IN INTERVENCIJE NMP; OPRAVLJA DELA MEDICINSKE SESTRE; PO POTREBI PREVOZI REŠEVALNEGA VOZILA IN DIALIZNIH BOLNIKOV, OSTALA DELA IN NALOGE PO NAVODILU NADREJENEGA;