Podjetje: Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana

Naslov: Studenec 48 , 1260 LJUBLJANA – POLJE

IZVAJANJE INTERVENCIJ PSIHIATRIČNE ZDRAVSTVENE NEGE V OKVIRU STROKOVNE IZOBRAZBE, EVIDENTIRANJE POSTOPKOV IN INTERVENCIJ ZDRAVSTVENE NEGE,
ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO (INDIVIDUALNO, SKUPINSKO) Z BOLNIKI IN SVOJCI V OKVIRU STROKOVNE IZOBRAZBE, PRAKTIČNO USPOSABLJANJE PRIPRAVNIKOV – ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV IN DIJAKOV SZŠ, SODELOVANJE OB IZREDNIH DOGODKIH, KI NASTANEJO ZARADI VAROVANJA IN NADZORA PRI IZJEMNO ZAHTEVNIH BOLNIKIH IN POMOČ PRI ZAGOTAVLJANJU ZDRAVSTVENE NEGE NA RAZLIČNIH ODDELKIH KLINIKE,
OSTALA DELA PO NAVODILU VODJE.