Podjetje: SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA NOVA GORICA

Naslov: ULICA PADLIH BORCEV 13 A, 5290 ŠEMPETER PRI GORICI

SODELUJE IN SE VKLJUČUJE V PROCES ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTA V OKVIRU STROK. IZOBRAZBE,
IZVAJA ZDRAVSTVENO NEGO PACIENTOV Z RAZLIČNIMI BOLEZENSKIMI STANJI V OKVIRU STROKOVNE IZOBRAZBE,
PRIPRAVLJA DEL. PROSTOR OZ. PACIENTOVO OKOLJE, APARATURE, MATERIAL, DELOVNE PRIPOMOČKE IN INŠTRUMENTE ZA DIAGNOSTIČNO-TERAPEVTSKE POSEGE IN NEGOVALNE POSTOPKE,
PRIPRAVA PACIENTOV NA ZDRAVNIŠKE PREGLEDE IN DRUGE DIAGNOSTIČNO-TERAPEVTSKE POSEGE IN SODELOVANJE PRI IZVEDBI,
DOKUMENTIRA IN EVIDENTIRA POSTOPKE ZDRAVSTVENE NEGE IN MED. TEHNIČNE POSEGE,
IZVAJA DEZINFEKCIJO, ČIŠČENJE INŠTRUMENTOV, PRIPOMOČKOV ZA DELO, APARATUR, DELOVNIH PROSTOROV IN PACIENTOVEGA OKOLJA,
SODELUJE PRI NADZORU PRAVILNE PREHRANE PACIENTOV,
UPRAVLJANJE Z DELOVNIMI STROJI, NAPRAVAMI TER SREDSTVI ZA DELO NA DELOVIŠČU,
PRAKTIČNO USPOSABLJANJE IN MENTORSTVO NOVO SPREJETIM SODELAVCEM, PRIPRAVNIKOM TER MENTORSKO DELO S ŠTUDENTI,
ODGOVARJA ZA STROKOVNOST IN UČINKOVITOST IZVAJANJA DEL IN NALOG,
DRUGA DELA IN NALOGE PO NALOGU NADREJENEGA S PODROČJA DELA V OKVIRU STROKOVNE IZOBRAZBE.