Podjetje: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA

Naslov: Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA

– IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV I. IN II. KATEGORIJE ZAHTEVNOSTI,
IZVAJANJE MANJ ZAHTEVNIH IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNEJŠIH DIAGNOSTIČNO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN
POSTOPKOV
– SPREMLJANJE PACIENTOV NA RAZLIČNE DIAGNOSTIČNO TERAPEVTSKE POSEGE IN POSTOPKE, DAJANJE ZDRAVSTVENO VZGOJNIH NASVETOV PACIENTOM IN SVOJCEM MENTORSTVO DIJAKOM, PRIPRAVNIKOM,
NOVOZAPOSLENIM SODELAVCEM
– DRUGE NALOGE V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC