Podjetje: DOM POČITKA MENGEŠ

Naslov: GLAVNI TRG 13, 1234 MENGEŠ

IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN VARSTVA UPORABNIKOV, NUDENJE MEDICINSKE POMOČI, PRIPRAVA IN DELITEV PREDPISANE TERAPIJE IN UREJANJE PRIPOMOČKOV, UKREPANJE OB URGENTNIH STANJIH V MEJAH PRISTOJNOSTI, VODENJE DOKUMENTACIJE IN IZVAJANJE DEL IN NALOG V SKLADU Z DELOVNIM PLANOM SLUŽBE, USKLAJEVANJE OSKRBE, PRIPRAVA STANOVALCEV NA VIZITO IN SODELOVANJE NA VIZITI, VODENJE DEPOJA ZDRAVIL NA ODDELKU, IZVAJANJE IN NADZOROVANJE UKREPOV ZA PREPREČEVANJE BOLNIŠNIČNIH OKUŽB V SKLADU Z DELOVNIMI NAVODILI IN STANDARDI, SODELOVANJE PRI SPREJEMU STANOVALCEV NA ODDELEK, OPAZOVANJE PSIHOFIZIČNEGA STANJA STANOVALCEV IN POROČANJE O TEM NEPOSREDNO NADREJENEMU, OSKRBA UMRLIH, ČIŠČENJE, DEZINFEKCIJA PRIPOMOČKOV, INSTRUMENTOV, APARATUR IN PRIPRAVA MATERIALA ZA STERILIZACIJO, VKLJUČEVANJE PRI IZVAJANJU DNEVNIH IN TERAPEVTSKIH AKTIVNOSTI STANOVALCEV….