Podjetje: Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana

Naslov: Studenec 48 , 1260 LJUBLJANA – POLJE

IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI VREDNOTENJU KONTINUIRANEGA PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTA Z DUŠEVNO MOTNJO V OKVIRU STROKOVNE IZOBRAZBE, OBRAVNAVA PACIENTOV, KI SO SPREJETI PROTI VOLJI IN IZVAJANJE AKTIVNOSTI ZDRAVSTVENE NEGE OB VISOKEM TVEGANJU ZA NASILNO VEDENJE PACIENTOV, IZVAJANJE POSEBNIH VAROVALNIH UKREPOV, OBRAVNAVA PACIENTOV V URGENTNIH PSIHIATRIČNIH STANJIH (NAPETI, ZMEDENI, NEMIRNI,…), SODELOVANJE OB IZREDNIH DOGODKIH, KI NASTANEJO ZARADI VAROVANJA IN NADZORA PRI IZJEMNO ZAHTEVNIH BOLNIKIH IN POMOČ PRI ZAGOTAVLJANJU ZDRAVSTVENE NEGE NA RAZLIČNIH ODDELKIH, SODELOVANJE PRI UVAJANJU NOVOZAPOSLENIH S V. STOPNJO IZOBRAZBE IN DIJAKOV SZŠ, OSTALA DELA PO NAVODILU VODJE.