Podjetje: BOLNIŠNICA TOPOLŠICA

Naslov: TOPOLŠICA 61, 3326 TOPOLŠICA

IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE BOLNIKA PO PROCESNI METODI DELA, POMOČ BOLNIKU PRI IZVAJANJU DNEVNIH ŽIVLJENJSKIH DEJAVNOSTI,
PRIPRAVA NA DIAGNOSTIČNE IN TERAPEVTSKE POSEGE IN POSTOPKE,
SODELOVANJE PRI IZVAJANJU INTENZIVNE TERAPIJE IN INTENZIVNE NEGE,
OPRAVLJANJE DIAGNOSTIČNO TERAPEVTSKIH POSEGOV PO NAROČILU ZDRAVNIKA V OKVIRU STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI,
NUDENJE NUJNE MEDICINSKE POMOČI V OKVIRU STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI,
VODENJE IN OPRAVLJANJE PREDPISANE ADMINISTRACIJE, EVIDENTIRANJE IN OBRAČUN OPRAVLJENIH STORITEV,
ZDRAVSTVENA VZGOJA PACIENTA V OKVIRU TIMA,
VKLJUČEVANJE V TIMSKO DELO ZNOTRAJ SLUŽBE IN V OKVIRU BOLNIŠNICE,
UVAJANJE NOVIH SODELAVCEV V DELOVNI PROCES,
IZVAJANJE MENTORSTVA V OKVIRU STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI,
DRUGA DELA IN NALOGE PO NAVODILU DELODAJALCA.
ENO ALI VEČ IZMENSKO DELO.