Podjetje: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA

Naslov: Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA

IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV II. IN III. KATEGORIJE ZAHTEVNOSTI IN SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA, IZVAJANJE MANJ ZAHTEVNIH IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNEJŠIH DIAGNOSTIČNO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV, PRIPRAVA IN SPREMLJANJE PACIENTA NA DIAGNOSTIČNO TERAPEVTSKE POSEGE IN POSTOPKE, SODELOVANJE PRI SPREJEMU PACIENTA IN PRI PRIPRAVI NAČRTA ZDRAVSTVENE NEGE,
DAJANJE ZDRAVSTVENO VZGOJNIH NASVETOV PACIENTOM IN SVOJCEM, MENTORSTVO DIJAKOM, PRIPRAVNIKOM,
NOVO ZAPOSLENIM SODELAVCEM, DRUGE NALOGE V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC.