Podjetje: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA

Naslov: Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA

– IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV II. IN III. KATEGORIJE ZAHTEVNOSTI IN SODELOVANJE V PROCESU
ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA,

IZVAJANJE MANJ ZAHTEVNIH IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNEJŠIH DIAGNOSTIČNO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN
POSTOPKOV,
– PRIPRAVA IN SPREMLJANJE PACIENTA NA DIAGNOSTIČNO TERAPEVTSKE POSEGE IN POSTOPKE,

DAJANJE ZDRAVSTVENO VZGOJNIH NASVETOV PACIENTOM IN SVOJCEM, MENTORSTVO DIJAKOM, PRIPRAVNIKOM,
NOVOZAPOSLENIM SODELAVCEM,
– DRUGE NALOGE V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC.