Podjetje: ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA

Naslov: ZALOŠKA CESTA 2, 1000 LJUBLJANA

IZVAJANJE ZN, DIAGNOSTIČNIH IN TERAPEVTSKIH POSEGOV V OKVIRU ZNANJ V.ST.S.I. PRI BOLNIKIH ZDRAVLJENIH Z RAZLIČNIMI NAČINI ONKOLOŠKEGA ZDRAVLJENJA V INTENZIVNI NEGI IN PALIATIVNI OSKRBI, PRIPRAVA BOLNIKOV NA ZDRAVNIŠKE PREGLEDE, DIAGNOSTIČNE, TERAPEVTSKE POSEGE TER SODELOVANJE PRI IZVEDBI, PRIPRAVA INŠTRUMENTOV IN PRIPOMOČKOV ZA STERILIZIRANJE, IZPOLNJEVANJE NEGOVALNE DOKUMENTACIJE IN DELNO ZDRAVSTVENE DOKUMENTACIJE, SODELOVANJE V ZDRAVSTVENO VZGOJNEM PROCESU BOLNIKA IN SVOJCEV, SODELOVANJE PRI PRAKTIČNEM USPOSABLJANJU NOVO SPREJETIH DELAVCEV S V ST.S.I., DRUGA OPRAVILA V OKVIRU DELOKROGA PO NALOGU VODJE, ODGOVORNOST ZA STROKOVNO DELO IN ZAKONITOST.