Podjetje: SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE

Naslov: Cesta maršala Tita 112 , 4270 JESENICE

-IZVAJANJE AKTIVNOSTI IN KOMPETENC V ZDRAVSTVENI NEGI NA V. STOPNJI ZAHTEVNOSTI V ZDRAVSTVENI NEGI PRI OBRAVNAVI ŽIVLJENJSKO OGROŽENIH PACIENTOV ZAHTEVNOSTI III IN III KATEGORIJE, V ENOTAH INTENZIVNE NEGE
-SODELOVANJE V PROCESU CELOSTNE OBRAVNAVE PACIENTOV V OKVIRU MULTIDISCIPLINARNEGA TIMA
-PRIPRAVA DIAGNOSTIČNO TERAPEVTSKIH APARATUR, OPREME IN DRUGIH PRIPOMOČKOV ZA IZVAJANJE OSNOVNEGA IN RAZŠIRJENEGA NADZORA ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ PACIENTOV (V PIT TUDI SNEMANJE EKG)
-SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNEJŠIH IN SPECIALNIH DIAGNOSTIČNO TERAPEVTSKIH POSEGOV TER POSTOPKOV V OKVIRU AKTIVNOSTI IN KOMPETENC NA PODROČJU ZDRAVSTVENE NEGE NA V. ST. ZAHTEVNOSTI
-SKRB ZA VARNOST PACIENTOV
-KOMUNICIRANJE IN PRENOS INFORMACIJ V ZDRAVSTVENEM TIMU
-SVETOVANJE PACIENTOM IN SVOJCEM V OKVIRU KOMPETENC
-IZVAJANJE POSTOPKOV ZA PREPREČEVANJE ŠIRJENJA BOLNIŠNIČNIH OKUŽB
-IZVAJANJE MENTORSTVA NOVOZAPOSLENIM, DIJAKOM IN PRIPRAVNIKOM
-PREDAJA PACIENTA NA VSEH NIVOJIH
-SKRB ZA VARNOST PACIENTOV
-OSTALA DELA PO NAVODILIH NADREJENEGA.