Podjetje: SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE

Naslov: Cesta maršala Tita 112 , 4270 JESENICE

-IZVAJANJE AKTIVNOSTI IN KOMPETENC V ZDRAVSTVENI NEGI NA V. STOPNJI ZAHTEVNOSTI V ZDRAVSTVENI NEGI PRI OBRAVNAVI ŽIVLJENJSKO OGROŽENIH PACIENTOV ZAHTEVNOSTI III IN III KATEGORIJE, V ENOTAH INTENZIVNE NEGE,
-SODELOVANJE V PROCESU CELOSTNE OBRAVNAVE PACIENTOV V OKVIRU MULTIDISCIPLINARNEGA TIMA, -PRIPRAVA DIAGNOSTIČNO TERAPEVTSKIH APARATUR, OPREME IN DRUGIH PRIPOMOČKOV ZA IZVAJANJE OSNOVNEGA IN RAZŠIRJENEGA NADZORA ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ PACIENTOV (V PIT TUDI SNEMANJE EKG),
-SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNEJŠIH IN SPECIALNIH DIAGNOSTIČNO TERAPEVTSKIH POSEGOV TER POSTOPKOV V OKVIRU AKTIVNOSTI IN KOMPETENC NA PODROČJU ZDRAVSTVENE NEGE NA V. ST. ZAHTEVNOSTI, –
SKRB ZA VARNOST PACIENTOV,
-KOMUNICIRANJE IN PRENOS INFORMACIJ V ZDRAVSTVENEM TIMU,
-SVETOVANJE PACIENTOM IN SVOJCEM V OKVIRU KOMPETENC,
-IZVAJANJE POSTOPKOV ZA PREPREČEVANJE ŠIRJENJA BOLNIŠNIČNIH OKUŽB,
-IZVAJANJE MENTORSTVA NOVOZAPOSLENIM, DIJAKOM IN PRIPRAVNIKOM,
-PREDAJA PACIENTA NA VSEH NIVOJIH, -SKRB ZA VARNOST PACIENTOV,
-OSTALA DELA PO NAVODILIH NADREJENEGA.