Podjetje: SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA NOVA GORICA

Naslov: ULICA PADLIH BORCEV 13 A, 5290 ŠEMPETER PRI GORICI

PRIPRAVLJA DEL. PROSTOR OZ. PACIENTOVO OKOLJE, APARATURE, MATERIAL, DELOVNE PRIPOMOČKE IN INŠTRUMENTE ZA DIAGNOSTIČNO-TERAPEVTSKE POSEGE IN NEGOVALNE POSTOPKE,
DELA IN NALOGE TEHNIKA ZDRAVSTVENE NEGE IN DELA IN NALOGE IZ PODROČJA ZAHTEVNEJŠE ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV PRETEŽNO KATEGORIJE ZAHTEVNOSTI III,
IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV Z RAZLIČNIMI BOLEZENSKIMI STANJI V PROSTORIH POSEBEJ OPREMLJENIH ZA OPAZOVANJE, MERJENJE, NADZOROVANJE VITALNIH FUNKCIJ,
IZVAJA DEZINFEKCIJO, ČIŠČENJE INŠTRUMENTOV, PRIPOMOČKOV ZA DELO, APARATUR, DELOVNIH PROSTOROV IN PACIENTOVEGA OKOLJA,
SODELUJE PRI NADZORU PRAVILNE PREHRANE PACIENTOV,
UPRAVLJANJE Z DELOVNIMI STROJI, NAPRAVAMI TER SREDSTVI ZA DELO NA DELOVIŠČU,
PRAKTIČNO USPOSABLJANJE IN MENTORSTVO NOVO SPREJETIM SODELAVCEM, PRIPRAVNIKOM TER MENTORSKO DELO S ŠTUDENTI,
ODGOVARJA ZA STROKOVNOST IN UČINKOVITOST IZVAJANJA DEL IN NALOG,
DRUGA DELA IN NALOGE PO NALOGU NADREJENEGA S PODROČJA DELA V OKVIRU STROKOVNE IZOBRAZBE.