Podjetje: ZDRAVSTVENI DOM IDRIJA

Naslov: Ulica Otona Župančiča 3 , 5280 IDRIJA

SPREJEM IN NAROČANJE PACIENTOV ; SODELOVANJE V ZDRAVSTVENO NEGOALNEM TIMU; IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE; POMOČ PRI IZVAJANJU TERAPEVTSKIH POSEGOV (V SKLADU Z NAVODILI ZDRAVNIKA); PRIPRAVA ORDINACIJE ZA NEMOTEN POTEK DELA; OPRAVLJANJE ADMINISTRATIVNIH DEL V AMBULANTI; VKLJUČEVANJE V SLUŽBO NUJNE MEDICINSKE POMOČI IN NEPREKINJENEGA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA; SODELOVANJE PRI PLANIRANJU POTREB PO OSNOVNIH SREDSTVIH IN MATERIALA, KI GA POTREBUJE ENOTA; ZDRAVSTVENA VZGOJA BOLNIKA V OKVIRU TIMA, SVETOVANJE BOLNIKOM V OKVIRU PREDPISANIH PRISTOJNOSTI; VODENJE EVIDENC (CEPLJENJA, PREVENTIVNIH PREGLEDOV, OBDELAVA PREDPISANIH POROČIL); DRUGA OPRAVILA PO NALOGU NADREJENEGA ZDRAVNIKA, VODJE ORGANIZACIJSKE ENOTE, PO NALOGU DELAVCEV S POSEBNIMI POOBLASTILI