Podjetje: BOLNIŠNICA SEŽANA

Naslov: Cankarjeva ulica 4 , 6210 SEŽANA

SPREJEM PACIENTOV NA BOLNIŠNIČNI ODDELEK IN SEZNANITEV S HIŠNIM REDOM, IZVAJANJE IN DOKUMENTIRANJE POSTOPKOV ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV Z RAZLIČNIMI BOLEZENSKIMI STANJI PO STANDARDIH IN PROCESNI METODI DELA, PRIPRAVA IN IZVAJANJE DIAGNOSTIČNIH IN TERAPEVTSKIH POSEGOV PO NAVODILIH V OKVIRU STROKOVNE IZOBRAZBE, SPREMLJANJE IN SKRB ZA KONTINUIRANO OBRAVNAVO PACIENTOV, SKRB ZA PREHRANO PACIENTOV, SKRB ZA VARNOST PACIENTOV IN IZVAJANJE STALNEGA NADZORA, ZDRAVSTVENA VZGOJA PACIENTOV IN NJIHOVIH SVOJCEV V OKVIRU STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI, SODELOVANJE PRI UVAJANJU NOVIH DELAVCEV, PRIPRAVNIKOV V DELO TER PRI ORGANIZIRANJU DELA UČENCEM IN ŠTUDENTOM NA PRAKSI, POČITNIŠKEM DELU, INFORMIRANJE SODELAVCEM NA BOLNIŠNIČNEM ODDELKU OB ZAKLJUČKU DELOVNEGA DNEVA O DOGAJANJU IN STANJU PACIENTOV NA BOLNIŠNIČNEM ODDELKU.