Podjetje: DOM UPOKOJENCEV NOVA GORICA

Naslov: GREGORČIČEVA ULICA 16 , 5000 NOVA GORICA

IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE PO METODI DELA, PROCES ZDRAVSTVENE NEGE, SODELOVANJE PRI SPREJEMU STANOVALCA NA ODDELEK, OPAZOVANJE PSIHOFIZIČNEGA STANJA STANOVALCA IN POROČANJE NEPOSREDNO NADREJENEMU, IZVAJANJE IN DOKUMENTIRANJE NEGOVALNIH INTERVENCIJ, VODENJE DEPOJA ZDRAVIL NA ODDELKU, IZVAJANJE IN NADZOROVANJE UKREPOV ZA PREPREČEVANJE BOLNIŠNIČNIH OKUŽB V SKLADU Z
DELOVNIMI NAVODILI IN STANDARDI.