Podjetje: DOM STAREJŠIH OBČANOV PREDDVOR

Naslov: POTOČE 2, 4205 PREDDVOR

IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE STANOVALCEV,
OPAZOVANJE STANJA STANOVALCEV IN POROČANJE,
PRIPRAVA IN POMOČ STANOVALCEM ZA GIBANJE IN TRANSFER,
TRANSFER ZDRAVSTVENEGA IN OSKRBA MATERIALA,
VODENJE DOKUMENTACIJE IN EVIDENCE O SVOJEM DELU IN STORITVAH,
SODELOVANJE V ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI ZNOTRAJ NEGOVALNEGA TIMA,
SODELOVANJE V ZDRAVSTVENO VZGOJNEM DELU,
NEGA UMIRAJOČEGA, OSKRBA IN POMOČ PRI OSKRBI UMRLIH