Podjetje: ŽELVA PODJETJE ZA USPOSABLJANJE IN ZAPOSLOVANJE INVALIDOV, D.O.O. LJUBLJANA

Naslov: Ulica Alme Sodnik 6 , 1000 LJUBLJANA

ORGANIZACIJA IN REALIZACIJA DELA V BIVALNI ENOTI – IZVAJANJE VARSTVA UPORABNIKOV – SODELOVANJE NA SESTANKIH DELOVNEGA TIMA IN SESTANKIH Z UPORABNIKI – SKRB ZA INVENTAR V BIVALNI ENOTI (NEMOTENO DELOVANJE APARATOV, SERVISI, ITD.) – ORGANIZIRANJE IN IZVEDBA PROSTO ČASOVNIH AKTIVNOSTI SKUPAJ S SODELAVCI IN UPORABNIKI – VODENJE DOKUMENTACIJE – POROČANJE VODJI VDC IN BE; NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN EVALVACIJA AKTIVNOSTI SKLADNO Z INDIVIDUALNIM NAČRTOM – SODELOVANJE PRI IZDELAVI INDIVIDUALNEGA NAČRTA ZA UPORABNIKE – POMOČ IN VODENJE UPORABNIKOV PRI RAZPOREJANJU OSEBNIH FINANČNIH SREDSTEV – VKLJUČEVANJE UPORABNIKA V DELO IN ŽIVLJENJE ZNOTRAJ BIVALNE ENOTE IN ZUNAJ NJE GLEDE NA NJEGOVE ZMOŽNOSTI – SPREMLJANJE UPORABNIKOV OB AKTIVNOSTIH IZVEN BIVALNE ENOTE; SODELOVANJE ZNOTRAJ IN ZUNAJ ORGANIZACIJSKE ENOTE, SISTEMIZACIJA DELOVNIH MEST Z DNE 13. 2. 2019 STRAN 185 OD 187; SODELOVANJE Z ZUNANJIMI INŠTITUCIJAMI – SODELOVANJE Z DRUGIMI ODDELKI VDC IN BE PO POTREBI – SODELOVANJE Z DRUGIMI OE ZNOTRAJ PODJETJA – SODELOVANJE Z ZUNANJIMI INŠTITUCIJAMI (ZDRAVSTVENE, SOCIALNE SLUŽBE, ITD.) – USTNA IN PISNA PREDAJA SLUŽBE ZNOTRAJ ODDELKA IN Z ODDELKOM VDC (RAPORT); SODELOVANJE S STARŠI OZIROMA SKRBNIKI UPORABNIKOV; SKRB ZA DOBROBIT UPORABNIKOV – VAROVANJE INTERESOV IN PRAVIC UPORABNIKOV TER VAROVANJE LE TEH PRED KAKRŠNOKOLI ZLORABO- FIZIČNO, PSIHIČNO, INTELEKTUALNO ALI MATERIALNO; OPRAVLJANJE GOSPODINJSKIH DEL V BIVALNI ENOTI; IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE