Podjetje: VARSTVENO DELOVNI CENTER KRANJ

Naslov: KIDRIČEVA CESTA 51, 4000 KRANJ

IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE UPORABNIKA PO STANDARDIH STROKE, V RAZLIČNIH STANJIH TER V RAZLIČNIH ŽIVLJENJSKIH OBDOBJIH,- POMOČ UPORABNIKU PRI IZVAJANJU DNEVNIH ŽIVLJENJSKIH DEJAVNOSTI,
– UKREPANJE V NEPRIČAKOVANIH SITUACIJAH, PREPOZNAVANJE ŽIVLJENJSKE OGROŽENOSTI, TER NUDENJE NUJNE MEDICINSKE POMOČI V OKVIRU PRISTOJNOSTI,
– ZDRAVSTVENA VZGOJA V OKVIRU TIMA TER SKRB ZA ZDRAVJE IN VARNOST UPORABNIKOV, IZVAJANJE PROGRAMA, VARSTVA IN ZAPOSLOVANJA POD POSEBNIMI POGOJI, – PREPOZNA IN PRAVOČASNO IN PRAVILNO UKREPA PRI RAZLIČNIH AKUTNIH ZDRAVSTVENIH STANJIH (EPILEPTIČNI NAPAD, INSULT, POŠKODBA, PSIHOSOMATSKE TEŽAVE,
– KONTROLA RAZLIČNIH DIET,
OPRAVLJEN STROKOVNI IZPIT NA PODROČJU ZDRAVSTVA.NEPOSREDNO DELO Z ODRASLIMI OSEBAMI Z MOTNJO V DUŠEVNEM IN TELESNEM RAZVOJU.