Podjetje: CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE, REHABILITACIJO IN USPOSABLJANJE KAMNIK

Naslov: NOVI TRG 43 A, 1241 KAMNIK

PREGLED OBSTOJEČE DOKUMENTACIJE O OTROKOVEM ZDRAVSTVENEM STANJU, OPAZOVANJE IN OCENJEVANJE POTREB OTROK OZ. MLADOSTNIKOV PO ZDRAVSTVENI NEGI, OBVEŠČANJE VODJE ZDRAVSTVENE NEGE ALI ZDRAVNICE GLEDE OPAŽANJ O ZDRAVSTVENEM STANJU OTROK OZ. MLADOSTNIKOV, NAČRTOVANJE POSTOPKOV IN POSEGOV ZDRAVSTVENE NEGE, POMOČ PRI OSNOVNIH ŽIVLJENJSKIH AKTIVNOSTIH, IZVAJANJE POTREBNE ZDRAVSTVENE NEGE IN POSEGOV V OKVIRU KOMPETENC IN PO NAVODILIH ZDRAVNIKA, SKRB ZA PRAVOČASNO IN PRAVILNO ZDRAVLJENJE OZ. NEGO OB AKUTNIH BOLEZNIH TER OB KRONIČNIH OBOLENJIH IN STANJIH, KI ZAHTEVAJO NEGOVALNE POSEGE, OSKRBA RAN IN ODRGNIN, SKRB ZA USTREZNO PREHRANO OTROK, ZLASTI V ČASU BOLEZNI, MERJENJE VITALNIH FUNKCIJ, SKRB ZA VSAKODNEVNO POTREBNO TERAPIJO: NAROČANJE ZDRAVIL, DELJENJE ZDRAVIL OZ. IZVAJANJE DRUGIH TERAPIJ, VODENJE IN KONTROLA NEGOVALNIH POSTOPKOV VARUHINJ- NEGOVALK, NUDENJE PRVE POMOČI PRI POŠKODBAH IN DRUGIH NUJNIH STANJIH. PREVENTIVNO IN ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO NA ODDELKU. VODENJE DOKUMENTACIJE. PRIPRAVA ODDELKOV. SPREMSTVA OTROK…