Podjetje: DOM UPOKOJENCEV CENTER TABOR – POLJANE

Naslov: TABOR 10, 1000 LJUBLJANA

IZVAJANJE OSNOVNE (UMIVANJE IN KOPANJE STANOVALCEV, POMOČ PRI OBLAČENJU) IN POSEBNE ZDRAVSTVENE NEGE.
IZVAJANJE MEDICINSKO TEHNIČNIH POSEGOV PO NAROČILU DMS ALI ZDRAVNIKA.
UKREPANJE V PRIMERU POSLABŠANJA ZDRAVSTVENEGA STANJA STANOVALCEV – PRVA POMOČ IN PRENOS INFORMACIJ NADREJENIM ODGOVORNIM ZDRAVSTVENIM DELAVCEM.
SODELOVANJE Z DMS IN VODJO ZNO PRI ORGANIZIRANJU DELA BOLNIČARK IN STREŽNIC.
SODELOVANJE PRI RAZDELJEVANJU HRANE IN HRANJENJU.
NADZOR NAD DIETAMI.
DELITEV ZDRAVIL IN NADZOR NAD DAJANJEM ZDRAVIL.
NADZIRANJE IN ZAGOTAVLJANJE ODVAJANJA PRI STANOVALCIH.
NAMEŠČANJE STANOVALCEV V USTREZEN POLOŽAJ PO NAVODILIH FIZIOTERAPEVTA.
UREJANJE PRIROČNE LEKARNE.
OSKRBA UMRLIH.
VZDRŽEVANJE PRIPOMOČKOV ZA NEGO.
VODENJE POTREBNE DOKUMENTACIJE ZA OSKRBO IN ZDRAVSTVENO NEGO.
OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG S SVOJEGA DELOVNEGA PODROČJA, KI JIH NAROČI NADREJENI.