Podjetje: DOM STAREJŠIH OBČANOV PREDDVOR

Naslov: POTOČE 2, 4205 PREDDVOR

IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE STANOVALCEV,
NUDENJE MEDICINSKE POMOČI, PRIPRAVA IN DELITEV PREDPISANE TERAPIJE IN UREJANJE PRIPOMOČKOV,
IZVAJANJE MEDICINSKO-TEHNIČNIH POSEGOV,
OPAZOVANJE STANJA STANOVALCEV IN POROČANJE,
VODENJE DOKUMENTACIJE IN EVIDENCE O SVOJEM DELU IN STORITVAH,
SODELOVANJE V ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI ZNOTRAJ NEGOVALNEGA TIMA,
SODELOVANJE V ZDRAVSTVENO VZGOJNEM DELU